Op deze wijze sluit de regelgeving ten aanzien van de gebruiksfase aan op de regels ten aanzien van de handelsfase.De helmen die gedragen moeten worden volgens deze regeling zijn tevens de helmen die volgens het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen verhandeld mogen worden.1959, 83); Deze ministeriƫle regeling actualiseert de regels voor de aanduiding van motor- en bromfietshelmen.

wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-87wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-31wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-20

De helm is te herkennen aan een markering aangebracht in de helm.

Alleen de bestuurders van speed-pedelecs mogen deze helm dragen, aangezien NTA 8716 alleen voor deze doelgroep is opgesteld.

Speed-pedelecs zijn gemotoriseerde tweewielers die elektrische trapondersteuning bieden tot maximaal 45 km/u.

Vanaf 1 januari 2017 worden deze voertuigen gekentekend als bromfiets.

RW65898, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken; Onder de vermelding in dit besluit van een EG-richtlijn of VN/ECE-reglement wordt verstaan hetgeen daaronder wordt begrepen in artikel 1.2 van de Regeling voertuigen, met inbegrip van de ingevolge artikel 1.3, eerste lid, van de Regeling voertuigen bekendgemaakte wijzigingen.

Artikel 1.3, tweede lid, van de Regeling voertuigen is van overeenkomstige toepassing. Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van , nr.W); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 1990, nr.De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1992 (Stcr.1992,186) stelde regels aan de aanduiding die op de helmen moesten zijn aangebracht. Deze regeling trekt de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1992 (Stcr. Verder zijn de verwijzingen geactualiseerd en is de regeling meer in lijn gebracht met het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen.Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding.