() : Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen () : De naties werden territoria gegeven in functie van Isral () : Kunnen wij Evolutie Observeren?

() : De Shack (De Uitnodiging) getoetst aan de Bijbel () : De Bombardeerkever () : Uitbreiding Cartoons () : Glossarium Vlaamse woorden sterk uitgebreid (bijna 1500 woorden; ) : De "Calvinist Standard version" (CSV) () : Het valse evangelie van het Darwinisme - En hoe u kan helpen haar bolwerken te slopen () : Max Lucado's ketterijen en oecumenische verwarring () : Triceratops zacht weefsel (Meer zacht weefsel van dinosaurus gevonden en C14 gedateerd; ) : Zou een christen KERSTMIS vieren?

() : Uitbreiding Cartoons () : Zonden waar in de Torah de Doodstraf op stond () : Halloween en de machten van de Duisternis() : Valse leraar en valse apostel C.

(Update) : De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; ) : Waardeloze boeken van waardeloze auteurs!

( : Zij wilden Hem dood () : Chronologisch van Jezus' begrafenis tot Zijn hemelvaart (Update; ) : 1800 Studies later concluderen wetenschappers dat Homeopathie niet werkt () : Eenhoornen (dinosaurussen) in het Oude Testament (Update) : Schema's geloof en werken / werken en redding ( : Bijbelgetoetste kritiek op verkeerde Opwekkingsliederen () : Bijbelgetoetste kritiek op hedendaagse aanbidding () : Bijbelgetoetste kritiek op de Stichting Opwekking () : Een verdediging van 1 Johannes 5:7 (Comma Johanneum) door WOL (; ) : () : Organisch residu is 247 miljoen jaren oud?

() : Het verschil tussen religieus Liberalisme (Modernisme) en Waar Christendom ( : De ondergang van het Christendom () : Depressie en het kind van God (nu vertaald; ) : Leert de Bijbel dat de aarde vlak is?

(; ) : Uitgebreide bespreking van het Bijbelboek Job (; ) : De wetenschappelijke methode versus de darwiniaanse methode ( : Disney ijvert verder voor sociale verandering () : Auteur van "The Shack" Paul Young stelt in nieuw boek : Christus is "in" elk mens () : De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Allerheiligen (Update) : Bijzonder gave vertolking The Messiah van Hndel door Ars Musica () : Nieuwe rubriek : HET BOEK DANIL () : Wij worden allen onwetend geboren, maar men moet hard werken om dwaas te blijven!

() : Het Evangelie van het Koninkrijk - Er zijn twee Evangelin!

() : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Lessen 16 t/m 21 afgewerkt; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 15/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 14/21; ) : Uitbreiding Cartoons () : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 13/21; ) : Hoe groot zijn Uw werken Heer!4:1-5) : Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen () : Hoe zit de Maasbach-sekte in elkaar?() : Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Joyce Meyer () : Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; ) : Bent u een Judastisch Christen?: Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 12/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 11/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 10/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 9/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 8/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 7/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 6/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 5/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 4/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 3/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 2/21; ) : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 1/21; ) : Joyce Meyer en haar dwaalleer De studie van de Romeinenbrief is voltooid!Ik wil tot iedereen zeggen dat de Romeinenbrief een van de belangrijkste boeken van het Nieuwe Testament en de hele Bijbel is in zoverre dat, als een christen de leringen van de Romeinenbrief niet grondig kent, hij of zij leerstellig onvolwassen blijft, en een gemakkelijke prooi voor tal van dwaalleringen van onze tijd! ); En verlang vurig naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien (1 Petr.() : Twee Geschiedenissen van de Dood () : De Specht in Evolutie () : "IS is in niets strijdig met de islam" (HLN) en ook in de Volkskrant : Een recensie van de recente film The Good Dinosaur () : Goede video voor kinderen over de gevaren van het occulte ( 16' 24") : Fundamentele Leerstellige Werkbladen (5 lessen; Update) : Echte vijanden in een echte oorlog () : Het Evangelie naar Johannes (13 lessen; Update) : Imagine!