Na teście wymagana jest od przyszłych obywateli brytyjskich znajomość takich faktów, jak imię założyciela pierwszej restauracji curry w Wielkiej Brytanii, czy rok inwazji Cesarza Klaudiusza na Anglię. – Wielu rodowitych obywateli Wielkiej Brytanii nie byłoby w stanie odpowiedzieć na większość z tych pytań – dodał.

Wiceprzewodniczący brytyjskiej komisji parlamentarnej ds. imigracji Lord Roberts of Llandudno przychyla się do opinii Brooksa.

test wiedzy o wielkiej brytanii online dating-88

Odpowiedzi udziela się w systemie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a czasem prawda/fałsz.

Poza wystarczającym wynikiem sprawdzianu wiedzy, aby zostać obywatelem UK należy charakteryzować się „dobrym imieniem” – nie można mieć na koncie żadnych poważnych wykroczeń, a to, że jest się godnym paszportu brytyjskiego, musi być potwierdzone przez 2 nobliwe osoby. Sprawdź, czy udałoby ci się go zdać – musisz poprawnie odpowiedzieć na 18 pytań!

That means you must wait another 12 months if you’ve only lived in the UK for 5 years when you get your document.

Każda osoba, która ubiega się w Wielkiej Brytanii o obywatelstwo, musi spełnić pewne wymogi formalne.

Obecna wersja zawiera 24 pytania oparte na materiale z książki Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents.

Publikacja zawiera 3000 faktów i około 300 dat do zapamiętania. Znajdują się w nim pytania o tak trudne sprawy, jak procedury podatkowe, ale i o kulturę, religię, obyczaje.

B $(document).ready(function () { Comments App.init({ fb_app_access_token: '1553936311495763|My Fe Vp LSg Tyl Wv ZEx XGdd_ZLrm0', fb_icon: '/bundles/anglijatodayfrontend/img/fb-14x14px.svgz?

Jak nazywał się założyciel pierwszej restauracji curry na wyspach? Który cesarz rzymski przeprowadził inwazję na Anglię w 43 r. Między innymi z takimi pytaniami muszą zmagać się imigranci, którzy chcą zdobyć brytyjskie obywatelstwo.

Provillus may be the option to can get each one of these ingredients in the right mix. The particular blunder that this singles have embraced is that they proteine muscoli believe a lot around the normal dating example to get a opportunity to start dating. Decision-making can also be the important thing in each and every business.

Having this sort of "compass" will make it clearer for you on which actions to take if you encounter an barrier in your business's route.

"- wszyscy starający się o paszport muszą obowiązkowo najpierw uzyskać Kartę Rezydenta, która potwierdzi ich stałą rezydenturę - każdy składający wniosek o obywatelstwo, musi być przynajmniej od 12 miesięcy posiadaczem UK Permanent Residence Card" NIE WPROWADZAC LUDZI W BLAD!